Ε&Α

Προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, δίνει μεγαλύτερη προσοχή στη συστηματική διαχείριση και επαγγελματική λειτουργία και ενισχύει συνεχώς τις δικές της επιστημονικές ερευνητικές δυνατότητες.

Συνεργάζεται μεNorthwest University, Northwest Agricultural and Forestry University, Shanxi Normal University και άλλη επιστημονική έρευνα Οι διδακτικές μονάδες συνεργάζονται για τη δημιουργία εργαστηρίων Ε&Α για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την αύξηση των αποδόσεων και τη συνεχή βελτίωση της συνολικής ισχύος. Άλλα ιδρύματα Σε βάθος στρατηγική συνεργασία για από κοινού εξασφάλιση αυστηρών δυνατοτήτων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων.

1
2
f8940106d536c43b583fc64b5e246f7f